Pomoce sensoryczne

Co można wykorzystać jako pomoce sensoryczne dla seniorów z demencją?

Wraz z wiekiem u każdego z nas następuje pogorszenie sprawności poznawczej. U większości osób pojawia się osłabienie pamięci, spostrzegawczości i uwagi. Jest to proces w