Pomoce sensoryczne

Jakie pomoce sensoryczne sprawdzą się w pracy z seniorami?

Sprawność poznawcza niestety nie utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie przez całe nasze życie. Wraz z wiekiem zaczyna się pogarszać. U większości osób pojawia