Pomoce terapeutyczne

Pomoce terapeutyczne dla osób z afazją

Afazja to niezwykle specyficzna choroba, w której osoba nie mająca problemów z mówieniem, nagle traci tę zdolność. Co więcej u osób zdrowych, może pojawić się także problem z podstawowymi czynnościami takimi jak czytanie czy pisanie. Afazja przyjmuje różne postacie, które będą dawać inne objawy, a także może pojawić się nagle, bez wcześniejszych symptomów. Zwykle choroba ta powstaje na skutek uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Na szczęście, jeśli zostanie ona w porę rozpoznana i zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, istnieją ogromne szanse na poprawę stanu chorej osoby.

Afazja- leczenie

Najczęstszym rodzajem afazji, która jest diagnozowana w naszym kraju to afazja nabyta. Okazuje się, że powstaje ona u pacjentów np. na skutek udaru mózgu lub na skutek jakiegokolwiek innego urazu głowy. Wówczas niezbędne jest odpowiednie leczenie farmakologiczne, a co więcej- wsparciem procesu rekonwalescencji jest również terapia logopedyczna. W przypadku wielu pacjentów, bez względu na wiek, połączenie obu form leczenia przynosi niezwykle korzystne rezultaty. Można więc się spodziewać, że chory w przeciągu terapii znacznie poprawi sposób swojej wymowy, a także nauczyć się na nowo słów i rozumienia ich sensu. W przypadku afazji nabyte w skutek udaru mózgu, można nawet spodziewać się, że w przeciągu 1-3 miesięcy od wystąpienia zaburzeń mowy, cofną się one samoistnie. Afazja może występować również u dzieci, w wieku w którym z reguły rozpoczyna się rozwój mowy. W takim przypadku niezbędna jest odpowiednio wczesna wizyta u logopedy i rozpoczęcie z nim pracy. To właśnie specjalista, który oceni mowę dziecka i zapozna się z jego umiejętnościami, będzie mógł dopasować dla niego odpowiedni rodzaj nauki. Wszystko ma na celu przygotowanie dziecka do prawidłowej komunikacji z rówieśnikami, a także wsparcie prawidłowego rozwoju mowy.

Pomoce terapeutyczne dla osób z afazją

Terapia i leczenie farmakologiczne oczywiście przynoszą bardzo dobre rezultaty. Jeśli jednak mamy do czynienia z osobą cierpiącą na afazję, możemy podjąć dalsze kroki, których celem będzie przywrócenie zdolności mowy i rozumienia sensu słów. Wówczas można skorzystać z dostępnych pomocy terapeutycznych, przeznaczonych właśnie celem terapii osób z afazją. Przede wszystkim możemy zaliczyć do nich specjalne podręczniki. Można znaleźć takie, które powstały właśnie z myślą o osobach dorosłych, które zostały dotknięte tą przypadłością. Podzielone są one na różne serie, z których każda odnosi się do innego fragmentu życia codziennego. Książki takie składają się z obrazków, a także niedokończonych zdań. Zadaniem pacjenta jest odpowiednie ich uzupełnienie. Zdania w książce zostały skonstruowane w taki sposób, by osoba z afazją nie tylko poznała nowe słowa, ale także używała ich wielokrotnie w różnym kontekście, dzięki czemu nauczy się ich znaczenia. Pomoce te wyróżniają się poziomami trudności, który można indywidualnie dopasować do pacjenta. Kolejną z pomocy terapeutycznych są tablice edukacyjne. To produkt, który pomoże przypomnieć sobie nie tylko alfabet, ale równocześnie proste działania matematyczne. Drewniana tabliczka, z pustymi polami na uzupełnienie klocków z literami i cyframi, będzie także trenowała zdolności motoryczne, a także zdolność do logicznego i kreatywnego myślenia, co jest niezwykle istotne podczas terapii osób dotkniętych afazją. Można również korzystać z gier opartych na zestawie sylab czy tablicach komunikacyjnych. Niezwykle istotne jest to, by dać możliwość chorej osobie na szybki powrót do normalności i wspierać terapię farmakologiczną.

Nie taka afazja straszna, czyli jak wspierać bliskich z afazją

Istnieje wiele różnych chorób, jednakże nie skupiamy się na nich, dopóki nie dotykają one nas samych, bądź osob nam bliskich. Czasem, gdy ktoś z naszego otoczenia otrzymuje określoną diagnozę, nie wiemy, jak sie zachować i w jaki sposób funkcjonować w towarzystwie tej osoby, by czuła się przy nas dobrze. Jeśli osoba Tobie bliska ma zdiagnozowaną afazję i nie wiesz, co dalej, to jesteś w dobrym miejscu. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie są pomoce dla osób z afazję