Pomoce terapeutyczne

Pomoce terapeutyczne dla osób z afazją

Afazja to niezwykle specyficzna choroba, w której osoba nie mająca problemów z mówieniem, nagle traci tę zdolność. Co więcej u osób zdrowych, może pojawić się